Zgorevanje biomase Generatorji toplega zraka Multicikloni

Zgorevanje biomase

Naši sistemi omogočajo kurjenje biomase različne kvalitete in velikosti ter vlažnosti do 60%.

Read more...

Generatorji toplega zraka

Generatorji toplega zraka omogočajo ogrevanje objektov kot tudi sušenje hmelja, žit, sena, biomase.

Read more...

Multicikloni

Ciklonski čistilci dimnih plinov skupaj s kvalitetnim izgorevanjem omogočajo nizke emisije NOx, CO in prašnih delcev.

Read more...

Deponije, dozirne naprave in transport goriva


Deponije in transport goriva

Glede na potrebe strank izdelujemo začasne, t.i. dnevne deponije, ki se navadno uporabljajo pri manjših sistemih ogrevanja. Dnevne deponije so običajno pokrite in preko polžnega dozirnega sistema neposredno priklopljene na kurilno napravo.

 

V večjih deponijah odvzem goriva opravlja poseben sistem odjemnih naprav, t.i. odjemni drogovi, s hidravlično vodenim premikanjem. Količino goriva tako nadzorujemo s hodom odjemnih drogov in raznimi fizičnimi preprekami, ki so navadno sestavni del vsake deponije. V kolikor je na razpolago več prostorov za hranjenje goriva, izvajamo tudi opremo za hitrejši pretovor goriva v naslednjo deponijo.

 

V velikih sistemih se transport goriva iz deponij običajno vrši z verižnimi transporterji ali s polži. Tako verižne kot polžne transporterje prilagodimo glede na vrsto, velikost in količino goriva, katerega transportiramo.

 

 

Dozirne naprave

Gorivo v kurišče vnašamo na različne načine, kar zavisi od vrste transporta goriva iz deponije. To lahko izvedemo s polžem ali posebno dozirno napravo kjer potisk goriva v kurišče izvajamo s hidravliko.


Certifikati odličnosti

 

Galerija

Produkti

Depot, dosing and transport / Deponije, doziranje in transport
Depot, dosing and transport / Deponije, doziranje in transport
Deponije-transport
Deponije-transport
Chimneys / Dimniki
Chimneys / Dimniki
Other products / Drugi produkti
Other products / Drugi produkti
Warm air generators / Generatorji toplega zraka
Warm air generators / Generatorji toplega zraka
Energy storage tanks / Hranilniki energije
Energy storage tanks / Hranilniki energije
Steel constructions / Jeklene konstrukcije
Steel constructions / Jeklene konstrukcije
Boilers / Kotli
Boilers / Kotli
Furnaces / Kurišča
Furnaces / Kurišča
Multicikloni
Multicikloni
Novice
Novice
 

Tehnični certifikati

Certifikati TÜV SÜD:

  • jeklene konstrukcije (en, de)
  • varjenje (en, de)
  • talilno varjenje  (en, de)
  • varjenje tlačne opreme  (en, de)
  • vsi skupaj (en, de)