Zgorevanje biomase Generatorji toplega zraka Multicikloni

Zgorevanje biomase

Naši sistemi omogočajo kurjenje biomase različne kvalitete in velikosti ter vlažnosti do 60%.

Read more...

Generatorji toplega zraka

Generatorji toplega zraka omogočajo ogrevanje objektov kot tudi sušenje hmelja, žit, sena, biomase.

Read more...

Multicikloni

Ciklonski čistilci dimnih plinov skupaj s kvalitetnim izgorevanjem omogočajo nizke emisije NOx, CO in prašnih delcev.

Read more...

Deponije, dozirne naprave in transport goriva


Deponije in transport goriva

Glede na potrebe strank izdelujemo začasne, t.i. dnevne deponije, ki se navadno uporabljajo pri manjših sistemih ogrevanja. Dnevne deponije so običajno pokrite in preko polžnega dozirnega sistema neposredno priklopljene na kurilno napravo.

 

V večjih deponijah odvzem goriva opravlja poseben sistem odjemnih naprav, t.i. odjemni drogovi, s hidravlično vodenim premikanjem. Količino goriva tako nadzorujemo s hodom odjemnih drogov in raznimi fizičnimi preprekami, ki so navadno sestavni del vsake deponije. V kolikor je na razpolago več prostorov za hranjenje goriva, izvajamo tudi opremo za hitrejši pretovor goriva v naslednjo deponijo.

 

V velikih sistemih se transport goriva iz deponij običajno vrši z verižnimi transporterji ali s polži. Tako verižne kot polžne transporterje prilagodimo glede na vrsto, velikost in količino goriva, katerega transportiramo.

 

 

Dozirne naprave

Gorivo v kurišče vnašamo na različne načine, kar zavisi od vrste transporta goriva iz deponije. To lahko izvedemo s polžem ali posebno dozirno napravo kjer potisk goriva v kurišče izvajamo s hidravliko.


Certifikati odličnosti

 

Galerija

Depot / Deponije

Sheme of a fuel depot and transport system / Prikaz sistema deponije in transporta goriva
Container with a transport system / Kontejner s transportnim sistemom
Daily fuel storage room / Dnevni zalogovnik goriva
Daily fuel depot / Dnevni zalogovnik goriva
Container / Kontejner
Pendl dosing system / Pendl freza goriva
Dosing system with floor scrapers / Freza s talnimi strgali
Dosing system with floor scrapers and a roler/ Freza s talnimi strgali in rolerjem
Dosing system with floor scrapers / Freza s talnimi strgali in rolerjem
Fuel depot with floor transport system / Deponija goriva, talna odvzemna naprava
Fuel depot with floor transport system / Deponija goriva, talna odvzemna naprava
Floor scrapers with a roler system / Talna strgala z roler sistemom
Floor scrapers / Talna strgala
Fuel loading from a container / Pretovor goriva iz kontejnerja
 

Tehnični certifikati

Certifikati TÜV SÜD:

  • jeklene konstrukcije (en, de)
  • varjenje (en, de)
  • talilno varjenje  (en, de)
  • varjenje tlačne opreme  (en, de)
  • vsi skupaj (en, de)